I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tạo sân chơi học thuật lành mạnh bổ ích; góp phần thông tin về các sự kiện, hoạt động pháp lý cũng như rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, khả năng tư duy và phân tích của sinh viên trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh;

- Tạo điều kiện cho các bạn sinh viên có cơ hội tiếp cận thông tin về nghề Luật cũng như các sự kiện pháp lý đang diễn ra trong nước và thế giới;

- Tạo điều kiện cho các bạn sinh viên có cơ hội nâng cao tri thức qua các bài viết khoa học, chương trình tọa đàm;

- Tuyên dương, khuyến khích sinh viên tích cực trong nghiên cứu khoa học, viết bài cho tạp chí khoa học.

2. Yêu cầu:

- Thu hút đông đảo sinh viên trường tham gia và hưởng ứng;

- Đảm bảo thực hiện đúng đúng tiến độ và mục đích đề ra.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đối tượng tham gia:

Toàn bộ sinh viên hệ chính quy và sinh viên hệ vừa học vừa làm đang theo học tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

2. Nội dung:

Kế hoạch nhằm hướng tới giới thiệu về các thông tin, sự kiện pháp lý cũng như định hướng nghề nghiệp cho sinh viên với nhiều chương trình tọa đàm, bình luận sự kiện pháp lý khác nhau như:

a. Chương trình định hướng nghề nghiệp

Tổ chức chuỗi hoạt động tọa đàm định hướng nghề nghiệp cho sinh viên với sự tham gia của các diễn giả - luật sư nổi tiếng:

- Chương trình 1 tọa đàm Legaltalk – Tổng quan về nghề luật;

- Chương trình 2 tọa đàm Legaltalk – Bạn đã sẵn sàng từ hôm nay?;

- Chương trình 3 tọa đàm Legaltalk – Hành nghề luật sư, con đường, khó khăn và bí quyết thành công;

- Chương trình 4 tọa đàm Legaltalk – Du học ngành luật;

b. Chương trình bình luận sự kiện pháp lý

- Chương trình 1 bình luận sự kiện pháp lý: Việt Nam và FTA thế hệ mới;

- Chương trình 2 bình luận sự kiện pháp lý về chủ đề Sở hữu trí tuệ;

- Chương trình 3 bình luận sự kiện pháp lý về chủ đề pháp luật thương mại;

- Sinh viên chủ động tham gia bằng cách gửi bài tranh luận theo từng chủ đề, top 4 sinh viên xuất sắc nhất sẽ được chọn lựa tham gia panel tranh luận tại diễn đàn. Mỗi chương trình sẽ được thông báo cụ thể để sinh viên tham gia.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

a. Đối với Đoàn trường

- Phân công ban Học tập & Nghiên cứu khoa học thực hiện tổ chức các chương trình;

- Xây dựng nội dung thực hiện đối với từng hoạt động, chủ động liên hệ các diễn giả phù hợp với nội dung từng chương trình;

- Phân công Ban biên tập tạp chí Sinh viên & Khoa học pháp lý tuyển chọn những thông tin hay, bài viết xuất sắc cho các số tạp chí;

b. Đối với các Đoàn khoa, chi đoàn

- Tích cực tuyên truyền rộng rãi đến đoàn viên, sinh viên trong Khoa thông qua kênh BCH Chi đoàn và thông báo trên fanpage Đoàn khoa.

- Phổ biến rộng rãi sinh viên trong lớp hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình;

- Ghi nhận các đoàn viên tích cực tham gia hoạt động.

c. Đối với Đoàn viên, sinh viên

- Nắm rõ thời gian diễn ra chương trình, địa điểm tổ chức, chuẩn bị trước những thắc mắc (nếu có) xung quanh chủ đề của chương trình để các chuyên gia giải đáp;

- Tham gia bằng cách tham dự, đóng góp ý kiến hoặc trình bày các bài tham luận của mình dưới hình thức cá nhân hoặc nhóm về chủ đề của chương trình với các khía cạnh theo từng chủ đề của từng số hoạt động.

IV. BAN TỔ CHỨC

Thành phần Ban tổ chức hoạt động gồm các đồng chí:

Đ/c Nguyễn Đào Phương Thuý Phó Bí thư Đoàn trường Trưởng ban
Đ/c Trương Bảo Quỳnh UVBCH Đoàn trường Phó ban
Đ/c Nguyễn Vĩnh Kha Ban Học tập & NCKH Đoàn trường Thành viên
Đ/c Thái Nguyễn Minh Phúc Ban Học tập & NCKH Đoàn trường Thành viên
Đ/c Trần Minh Vương Ban Học tập & NCKH Đoàn trường Thành viên
Đ/c Huỳnh Lê Thụy Ban Học tập & NCKH Đoàn trường Thành viên
Đ/c Phan Thị Hồng Đào Ban Học tập & NCKH Đoàn trường Thành viên
Đ/c Trần Thị Minh Châu Ban Biên tập tạp chí SV&KHPL Thành viên

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Ngày 20/9/2018: Xây dựng kế hoạch;

- Ngày 25/10/2018: Thông qua Ban Thường vụ Đoàn trường;

- Ngày 30/10/2018: Triển khai kế hoạch đến các Đoàn khoa, Chi đoàn, đoàn viên,sinh viên;

- Tháng 11/2018 đến tháng 9/2019: Triển khai thực hiện;

- Ngày 5/09/2019: Họp Ban tổ chức tổng kết các hoạt động.

 

Nơi nhận:

- BTV Thành Đoàn (báo cáo);

- Đảng uỷ - BGH (báo cáo);

- BCH Đoàn trường (thực hiện);

- Các đơn vị (thực hiện);

- Thành viên BTC (thực hiện);

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

Nguyễn Thành Bá Đại

 

Tags