A. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kì 2017-2022 tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022;

- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội sinh viên trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (22/12/1997 – 22/12/2017);

- Nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn – Hội và phong trào sinh viên cho lực lượng cán bộ Đoàn – Hội Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh;

- Thông qua lớp tập huấn tạo nguồn cán bộ Đoàn – Hội, chuẩn bị nhân sự cho tổ chức Đoàn – Hội các cấp;

- Tăng cường công tác giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các cán bộ Đoàn – Hội các cấp.

2. Yêu cầu:

- Nội dung lớp bồi dưỡng gắn với nhu cầu thực tiễn của công tác Đoàn – Hội và phong trào sinh viên trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh;

- Hình thức tập huấn sinh động, phát huy vai trò chủ động của các cán bộ Đoàn – Hội trong việc tham gia;

- Cán bộ Đoàn – Hội tham gia đúng thành phần, nghiêm túc và đầy đủ;

- Đảm bảo tính an toàn, đoàn kết, tiết kiệm.

 

B. NỘI DUNG – HÌNH THỨC TỔ CHỨC:

I. TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ:

1. Đối tượng là Cán bộ Đoàn:

1.1. Thành phần:

- Các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khoa đương nhiệm và Bí thư các Chi đoàn khóa 39, 40, 41 (thuộc thành phần đối tượng 01);

- Ban Chủ nhiệm/Ban điều hành Câu lạc bộ - Đội – Nhóm trực thuộc Đoàn trường (thuộc thành phần đối tượng 01);

- Cộng tác viên Đoàn trường (theo danh sách do Ban Chấp hành Đoàn trường phân công, thuộc thành phần đối tượng 01);

- Các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn lâm thời khóa 42 (thuộc thành phần đối tượng 02).

1.2. Thời gian, địa điểm:

a. Thời gian:

+ Ngày 21/10/2017 (Thứ 7) dành cho các đồng chí thuộc thành phần đối tượng  01;

+ Ngày 22/10/2017 (Chủ nhật) dành cho các đồng chí thuộc thành phần đối tượng 02;

+ Buổi sáng: từ 7g30 đến 11g00. Buổi chiều: từ 13g30 đến 16g30;

b. Địa điểm: Giảng đường D601 (cơ sở Bình Triệu, Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, dự kiến).

1.3. Nội dung:

a. Các đồng chí thuộc thành phần đối tượng  01 tập huấn các nội dung sau:

- Triển khai Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Công tác phát triển Đảng;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản, công tác Đoàn viên, Đoàn vụ;

- Triển khai việc thực hiện Quy chế đánh giá chất lượng Cán bộ Đoàn;

- Công tác chỉ đạo, cơ chế thông tin liên lạc giữa Đoàn trường, Đoàn khoa và Chi đoàn;

- Công tác tư tưởng, nắm bắt dư luận sinh viên.

b. Các đồng chí thuộc thành phần đối tượng 02 tập huấn các nội dung sau:

- Kỹ năng soạn thảo văn bản, công tác Đoàn viên, Đoàn vụ.

- Phương pháp xây dựng hình ảnh, tác phong người Cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cụ thể:

+ Tâm lý khi trở thành cán bộ Đoàn, đặc biệt là khi mới nhận nhiệm vụ.

+ Kỹ năng thuyết trình, trình bày thuyết phục.

+ Tư duy sáng tạo trong công tác Đoàn.

+ Cách thức xây dựng, tổ chức chương trình của Chi đoàn.

+ Phương thức phản hồi ý kiến của Đoàn viên về các chương trình, các hoạt động trong công tác Đoàn.

2. Đối tượng là Cán bộ Hội:

2.1. Thành phần:

- Các đồng chí là Ban Chấp hành Hội sinh viên trường, Ban Chấp hành Liên chi hội đương nhiệm (thuộc thành phần đối tượng 03);

- Ban Chủ nhiệm/Ban điều hành Câu lạc bộ - Đội - Nhóm trực thuộc Hội sinh viên trường (thuộc thành phần đối tượng 03);

- Cộng tác viên Hội sinh viên trường (theo danh sách do Ban Chấp hành Hội sinh viên trường phân công, thuộc thành phần đối tượng 03);

- Các đồng chí là Ban Chấp hành Chi hội các khóa (thuộc thành phần đối tượng 04)

2.2. Thời gian – địa điểm:

a. Thời gian:

+ Ngày 28/10/2017 (Thứ 7) dành cho các đồng chí thuộc thành phần đối tượng  04;

+ Ngày 29/10/2017 (Chủ nhật) dành cho các đồng chí thuộc thành phần đối tượng 03;

+ Buổi sáng: từ 7g30 đến 11g00. Buổi chiều: từ 13g30 đến 16g30;

b. Địa điểm: Giảng đường D501 (cơ sở Bình Triệu, Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, dự kiến).

2.3. Nội dung:

a. Các đồng chí thuộc thành phần đối tượng  03 tập huấn các nội dung sau:

- Chuyên đề: Công tác văn bản, triển khai Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam, hướng dẫn Chương trình năm học, hướng dẫn Phong trào “Sinh viên 5 tốt” năm học 2017 - 2018;

- Chuyên đề: Cách thức định hướng, sáng tạo trong hoạt động Hội;

- Chuyên đề: Công tác tổ chức và xây dựng cơ sở Hội.

b. Các đồng chí thuộc thành phần đối tượng 04 tập huấn các nội dung sau:

- Chuyên đề: Công tác văn bản, triển khai Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam, hướng dẫn Chương trình năm học, hướng dẫn Phong trào “Sinh viên 5 tốt” năm học 2017 - 2018, quy chế tổ chức các hoạt động ngoại khóa;

- Chuyên đề: Cách thức xây dựng, tổ chức chương trình cho Chi hội (tình nguyện,…)

 

II. TẬP HUẤN KỸ NĂNG THỰC HÀNH – DÃ NGOẠI:

1. Thời gian – địa điểm:

- Thời gian: Ngày 4-5/11/2017 (Thứ 7, chủ nhật);

- Địa điểm: Khu di tích Địa đạo Củ Chi (Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh).

2. Đối tượng:

Các đồng chí thuộc thành phần đối tượng 01, 02, 03 (riêng với các đồng chí thuộc đối tượng 02 thì chỉ tập huấn dã ngoại đối với Bí thư khóa 42)

3. Thời gian gặp mặt, chia đội:

- Thời gian: 18g00 ngày 24/10/2017 (thứ 3).

- Địa điểm: Giảng đường D601 (cơ sở Bình Triệu, Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, dự kiến).

4. Nội dung:

- Kỹ năng hoạt động nhóm: Kỹ năng tư duy, sáng tạo; kỹ năng quản lý thời gian; kỹ năng kiểm soát cảm xúc của bản thân; kỹ năng tổ chức một chương trình;

- Kỹ năng sinh hoạt dã ngoại: Kỹ năng hoạt náo, quản trò; kỹ năng múa hát (một số bài hát truyền thống và bài hát sinh hoạt tập thể), nhảy dân vũ; kỹ năng “Teambulding”.

(Các kỹ năng sẽ được lồng ghép vào nội dung các hoạt động trong khuôn khổ chương trình tập huấn).

 

C. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ – KINH PHÍ THAM GIA:

1. Cách thức đăng ký:

- Đoàn khoa, câu lạc bộ - Đội – Nhóm trực thuộc Đoàn trường tổng hợp danh sách đăng ký tham gia của đơn vị mình (theo mẫu đính kèm và gửi về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ), nộp kinh phí tham gia Tập huấn kèm 01 danh sách bản giấy về cho Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trường trước 15h00 ngày 19/10/2017 (thứ 5) tại Văn phòng Đoàn - Hội ở 01 trong 02 cơ sở: Phòng A.308 – Cơ sở Nguyễn Tất Thành và Phòng E.702 – Cơ sở Bình Triệu.

- Các Chi hội, Liên Chi hội, câu lạc bộ - Đội – Nhóm trực thuộc Hội sinh viên trường tổng hợp danh sách đăng ký tham gia của đơn vị mình (theo mẫu đính kèm và gửi về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ), nộp kinh phí tham gia Tập huấn kèm theo 01 danh sách bản giấy về Văn phòng Đoàn - Hội ở 01 trong 02 cơ sở: Phòng A.308 –Cơ sở Nguyễn Tất Thành và Phòng E.702 – Cơ sở Bình Triệu trước 17h00 ngày 20/10/2017 (thứ 6).

- Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: đ/c Nguyễn Lê Quỳnh Như – Phó Chánh VP Đoàn trường - SĐT: 01626 754 289 hoặc đ/c Trần Nhật Anh – UV BCH Hội Sinh viên trường - SĐT: 0981.771.311.

2. Kinh phí tham gia:

230.000 đồng/ đồng chí, bao gồm:

- 30.000đ tham gia buổi tập huấn chuyên đề (công tác tổ chức, in ấn phục vụ cho chương trình; ăn nhẹ giữa buổi);

- 200.000đ chi phí tập huấn dã ngoại, bao gồm:

+ Tiền xe: 50.000đ/1 người;

+ Tiền ăn: 100.000đ (3 buổi)/1 người;

+ Tiền vé + lưu trú qua đêm: 50.000đ/1 người.

 

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tổ chức:

1

Đ/c Nguyễn Thành Bá Đại

Bí thư Đoàn trường

Trưởng Ban

2

Đ/c Trần Anh Thư

Chủ tịch Hội sinh viên trường

Phó Ban

3

Đ/c La Thị Linh

UV BTV Đoàn trường

Phó Ban

4

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hảo

Chánh VP Đoàn trường

Thành viên

5

Đ/c Trần Nhật Anh

UV. BCH HSV trường

Thành viên

6

Đ/c Trần Hoàng Bảo

UV. BCH Đoàn trường

Thành viên

7

Đ/c Nguyễn Lê Quỳnh Như

Phó Chánh VP Đoàn trường

Thành viên

8

Đ/c Lâm Thế Vinh

UV. BCH Đoàn trường

Thành viên

9

Đ/c Mai Tuấn Hải

UV. BCH HSV trường

Thành viên

10

Đ/c Cao Trần Thu Thủy

UV BCH Đoàn trường

Thành viên

11

Đ/c Nguyễn Kim Khánh

UV BCH Đoàn trường

Thành viên

12

Đ/c Lê Quang Hòa

UV BCH Đoàn trường

Thành viên

Cùng các đồng chí là CTV Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trường, Ban Tổ chức – Xây dựng Hội sinh viên trường.

2. Tiến độ thực hiện:

- Ngày 30/09 – 10/10/2017: Họp Ban tổ chức; Phân công nhiệm vụ, chuẩn bị công tác tổ chức;    

- Ngày 11/10/2017: Ra kế hoạch và thông báo về các đơn vị;

- Ngày 20/10/2017: Nhận đăng kí, chốt danh sách tham gia;

- Ngày 21-29/10/2017: Tập huấn chuyên đề;

- Ngày 4-5/11/2017: Tập huấn kỹ năng thực hành – dã ngoại;

- Ngày 7/11/2017: Họp tổng kết, rút kinh nghiệm.

 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Tập huấn Cán bộ Đoàn – Hội “Những người tiếp lửa” trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh năm học 2017 – 2018, đề nghị các Đoàn khoa, Đoàn các Chương trình đào tạo đặc biệt, các Liên chi hội, Câu lạc bộ - Đội – Nhóm và các Chi đoàn, Chi hội nghiêm túc thực hiện đúng nội dung và tiến độ của chương trình./.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Thành Bá Đại

TM. BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

Trần Anh Thư

Nơi nhận:

- Đảng ủy - BGH nhà trường (báo cáo);

- Phòng CTSV (báo cáo) ;

- BTV Đoàn trường, BTK Hội Sinh viên trường (báo cáo);

- BTC (thực hiện);

- Các Đoàn khoa – Liên Chi hội, các câu lạc bộ - đội – nhóm, Chi đoàn – Chi hội (thực hiện);

- Lưu: VP.

 

 Xem thêm: Thông báo về việc thay đổi một số nội dung chương trình Tập huấn Cán bộ Đoàn - Hội "Những người tiếp lửa" năm học 2017 - 2018

Tags