Biểu mẫu phát triển Đảng:

1. Đoàn viên ưu tú: https://drive.google.com/open?id=1owhA1ferBznTSbBQulCLwUFwrspIaAIF

2. Kết nạp Đảng: https://drive.google.com/open?id=1zHpUFxKXmzKTvDD19tyVZif530-hP_Kx

3. Chuyển Đảng: https://drive.google.com/open?id=1Ngmve4kopEE_nSZ9cOkHEz6YX9VCO8q5

Thông tin liên hệ: Đ/c Trần Thị Phương Thảo - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường - 0327.023.105

Tags